M/S «LEINEBRIS»

– kombinasjonsfartøy fra Tyrkia

Tersan Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.S. overleverte fiskefartøyet M/S «LEINEBRIS» til Leinebris AS, Fosnavåg den 17. august 2015 som byggenummer 1059 fra verftet.

Tersan verftet har vært en aktiv leverandør av fiskefartøyer til Norge de siste årene med nybygg som «Quo Vadis», «M-Solhaug», «Andenesfisk 1», «Atlantic Viking», «Volstad», «Havstrand», «Havbryn» og «Frøyanes». I tillegg kommer fôrbåten «Høydal» (med gassdrift) og PSV’en «Sayan Princess» – og nå altså «LEINEBRIS».

Fiskeriselskapene Langøy Kyst og Havfiske AS og Leinebris AS gikk sammen for å kontrahere et nytt fartøy, og skipsbygningskontrakten ble inngått i september 2013. Det var etter en heving av kvotetaket i havfiskeflåten.

Fartøyets ST-156L design er utviklet av Skipsteknisk og beskrives som kombinasjonsfartøy for autoline og garn. Det er utviklet en ny skrogform hvor minimal skrogmotstand er nøye balansert opp mot plassbehov og sjøegenskaper. Fartøyet har en nyutviklet dragebrønnløsning tilpasset haling av garn og line og sies å være det første fartøyet i verden som kan hale garn gjennom dragebrønnen.

Fabrikken ombord er designet med fokus på kvalitet, gjennom økt skånsomhet ved håndtering og foredling av fangst ombord, av levende linefisk. Fabrikken har kapasitet på 50 tonn H/G-fisk (hodekappet og sløyet) og 15 tonn fileter per døgn. I tillegg til ren h/g-produksjon åpnes det også for produksjon av ferdigprodukt gjennom disponibelt areal. Rederiets ambisjon er å kunne levere linefisk direkte til restauranter, butikker etc. både i Norge og utlandet.

Båten er videre utformet etter strenge helse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetskrav for mannskapet. Høy komfortklasse i lugarer og annen innredning, skal sørge for økt trivsel ombord. Nybygget ble finansiert av SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nordvest og Innovasjon Norge.

 

M/S «LEINEBRIS»

Fartøyet er bygget til DNV GL klasse ✠1A1, Fishing vessel, E0, Ice(C) og har Fosnavaag som hjemstedshavn.

 

Hovedddata:

Lengde o.a. …………………………………………………………………………………………………………………. 58,00 m

Lengde b.p.p. ………………………………………………………………………………………………………………….. 52,80 m

Bredde på spant ……………………………………………………………………………………………………. 13,40 m

Dybde i riss h.dk. ………………………………………………………………………………………………………… 5,80 m

Dybde i riss sh.dk. ……………………………………………………………………………………………………… 8,50 m

Draft …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5,45 m

Lasterom …………………………………………………………………………………………………………………………. 900 m3

GT ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2405

NT……………………………………………………………………………………………………………………………………… 721

IMO nr. ……………………………………………………………………………………………………………….. 9718703

Merkenr. ……………………………………………………………………………………………………………………… M-555-HØ

Tankkapasitetene er oppgitt til 360 m3 drivstoff og 15+80 m3 ferskvann.

 

Dekk / innredning

Triplex har levert dekksutstyr som 4 og 2 tonns kraner, ankerspill og bussgatt. I redningsutstyret inngår 2 x 20 personers Viking redningsflåter og Noreq MOB-båt. Westing har levert malingssystemer fra International (AkzoNobel).

Fabrikken som er omtalt ovenfor, er levert av OptimarStette. Autolineanlegget er fra Mustad, mens NetOp har tatt seg av garnhaler. Båten er innredet for en besetning på 24 fordelt på 12 enkelt- og 6 dobbeltlugarer. Vacuumtoalettsystemet er levert av Evac, og Teamtec har tatt seg av incinerator.

 

Maskineri

Fartøyet har dieselelektrisk fremdriftssystem, levert av Siemens, bestående av en nedsenkbar azimuthpropell forut av Brunvoll fabrikat på 800 kW, og frekvensstyrt fremdriftsmotor tilknyttet gear/hovedpropell i hekken.

Hovedmotorene er 2 x Yanmar 6EY22ALW, hver med ytelse på 2000 kW som er koblet til Scana Volda AG 600 reduksjonsgear og propell av samme fabrikat. Strøm produseres av av 2 x 1370 kW generatorsett, og nødaggregat er av MAN Truck & Bus AG fabrikat type D2866 LXE20. Styremaskin og ror er av Rolls-Royce fabrikat, og Ulmatec Pyro har levert kjelutrustning.

 

Tersan Shipyard skal levere bnr 1063, et ST-259 design, til Volstad Shipping i desember, bnr. 1068, en PSV, til Troms Offshore i april 2016 og en 6.300 tonns kjemikalietanker til Gefo Gesellschaft i juni samme år.

DEL