Hjem Båtomtaler Båtomtaler 1-2007 M/S «HOVDEN VIKING»

M/S «HOVDEN VIKING»

Larsnes Mek. Verksted AS overleverte den kombinerte snurperen og snurrevadbåten M/S «HOVDEN VIKING» til rederiet Hovden Senior AS, Selje 6. januar som byggenummer 44. Nybygget er Naval Consults 10. fiskefartøy design siden 2000. Gudmor var Oddny Hovden.

Prosjektarbeidet for nybygget startet på høstparten 2004, igangsatt av Naval Consult, og var et samarbeid der Larsnes Mek. Verksted og Heggøy AS (eier av «Sjøglans» – SR nr. 5/2006) også var involvert. Prisen for båten ligger på mellom 40 og 50 millioner kroner.

Verftet
Nybygget er verftets 13. nybygg siden 1996, og av disse er 11 fiskefartøyer. Med overleveringen av nybygget befester Larsnes Mek. Verksted sin posisjon som en av landets fremste skipsbyggere av fiskefartøyer.

Skroget er bygget i Gdynia ved Safe Ltd. og ankom Larsnes i slutten av juli. Dekkshus, styrehus og signalmaster er bygget i aluminium av Longva Mek. Verksted AS.

Rederiet
Fartøyet er den første kystnotbåten med kvoter fra 70-fots klassen som er bygget i denne størrelsen. Rederiet mener at det ville vært naturlig at de selv kunne velge skipsstørrelsen så lenge det blir basert på faste kvoter. Dermed kunne verdiskapningen blitt bedret. Men nå er altså det nye store skillet mellom havfiskeflåten og kystflåten blitt på 90 fot.

Rederiets « Hovden Senior» ble også bygget ved Larsnes Mek. Verksted og er nå solgt til Svolvær uten kvoter. Dette fartøyet kostet i sin tid, for vel 10 år siden, 13-14 millioner kroner.

M/S «HOVDEN VIKING»
beskrives som en meget sofistikert snurper utstyrt med det siste innen fiskeriutstyr og med moderne bekvemmeligheter for mannskapet. På prøveturen kom farten opp i 13,2 knop og med full last 12 knop. Ved 60% maskineri-uttak var farten 10 knop med et forbruk på 105 l/t.

Fartøyet er klargjort for fiske med not og snurrevad, og sild, makrell, sei og torsk blir de viktigste fiskeslagene med de kvotene som båten har. De første fangstene av sild er allerede levert.

Fartøyet har følgende hoveddata:

Lengde o.a.
27,48 m
Lengde p.p.
25,20 m
Bredde
9,25 m
Dybde i riss til sh.dk.
6,20 m
Dybde i riss til h.dk.
3,85 m
Dypgang
4,80 m
Lasterom (RSW)
250 m3

Tankene har kapasitet for 51 m3 brennolje og 19 m3 ferskvann.

Maskineri
Fremdriften besørges av en Yanmar 8N-21-EV dieselmotor som er koblet til et Finnøy Gear & Propeller propellanlegg type P70.22.250.4 via G-50FKV reduksjonsgear av samme fabrikat med oversetning 4,13:1. Styremaskineri er type Tenfjord, og fartøyet er utstyrt med to Brunvoll S-250-300E sidepropellere med 2 x Stadt frekvensomformere.

Hjelpemaskineriet består av en Nogva Scania D112 62M motor på 110 kW, og i tillegg kommer en Stamford akselgenerator. Havneaggregatet er en Nogva Deere 6068 TFM50 motor.

Sperre har levert kompressorer, separatorer er fra Alfa Laval og pumpeutrustningen fra Allweiler. Ventilasjonsanlegget kommer fra Wangsmo, og tankpeileanlegg er fra Umas. MMC Kulde har levert RSW-anlegget, og hydroforanlegget kommer fra Ahlsell. Brannvarslingsanlegget er levert av Zenitel.

Dekk
MMC-Tendos har levert vakuumlossepumpe, fiskepumpekran er fra Meydam og Triplex har hatt kranleveranse til nybygget. Capstan er fra Johansen Mek., og Cflow har supplert fiskepumpe. Dekksmaskinerileveransen har Rauma Brattvaag stått for – båten er et av de første kystfiskefartøyene med mellomtrykks vinsjanlegg – og Gurskøy Sveiseindustri har levert landganger.

Bohamet har hatt leveransen av vinduer og lysventiler, og vindusviskere er merke Seematz. Libra Plast har levert utvendige dører, og nybåten er oppmalt med Hempel malingsprodukter.

Redningsutstyret inneholder blant annet MOB-båt type Valiant i kran fra MB Hydraulikk og Viking redningsflåter.

Innredning
«HOVDEN VIKING» er innredet med seks enmanns lugarer og en 2-manns lugar. Båten opererer med et mannskap på syv med moderne skiftordning, noe som er nødvendig for å sikre seg arbeidskraft i dagens konkurransesituasjon. Innvendige skott er kledd med Contech paneler, og samme firma har levert innredningsdører. Både Rovde Møbelfabrikk og VAD AS har levert møbler, og Beha bysseutstyr kommer fra Mare Safety. Jets Vacuum har stått for leveransen av toalettsystemet til båten. E. Veijvad Hansen har levert to Skipper styrehusstoler.

Hareid Elektriske Teknikk har utført de elektriske installasjonsarbeidene og har levert automasjons-/alarm anlegg.

Elektronikk
Det elektroniske utstyrtet er levert av Måløy Radioforretning og innbefatter JRC JMA-5310BB 3cm radar, JRC JMA 5330BB 10cm radar, Furuno GP150 GPS, Furuno FA-150 AIS, Telchart T-2121 kartplotter, Simrad AP50 autopilot, Anschütz Std. 22 gyrokompass, Furuno FS-1570 MF/HF-DSC radiostasjon, Furuno FM880S VHF m/DSC, Sailor RT 2048 VHF, Furuno NX-700 Navtex, 2 x Tron 20 VHF, 2 x SART radartransponder, Tron 40S friflyt, Tron 45 SX manuell nødpeilesender, Iridium satellitt-telefon, Comrod antenner og Sea-Hawk video-overvåkning. Fiskeletingsutstyret omfatter Simrad ES60 ekkolodd, Simrad ES70-11 split beam svinger, Simrad SH-80 omni sonar, Simrad PI44 for notovervåkning og Simrad PI-300 dybdesensor.

Skroget til et søsterskip, bestilt av Larsnes Mek. Verksted AS, er nå under bygging ved Safe Ltd., og fartøyet skal levers ferdig utrustet i desember.