M/S «Hermod»

«AQS Hermod» er godkjent for fartsområde 4.

Folla Maritime Service AS overleverte i uke 25/2016 sitt bnr. 59, M/S «AQS Hermod», til AQS as, Flatanger.

Det er ikke hver dag det bare er «å gå over gaten» for å bestille en ny servicekatamaran. Men det gjorde Flatanger-selskapet AQS as, og i juni kunne Folla Maritime Service AS overlevere nybåten til nabo’n. – Dette er en av de best utstyrte katamaranene i sin klasse på trøndelagskysten, sier salgsleder Tom Skotnes i Folla Maritime Service.

M/S «AQS Hermod» er byggenummer 59 ved verftet, og katamaranen er knappe 15 meter lang og 9,5 meter bred. Den er utrustet for fortøyningsarbeid, med ankerhåndteringsutstyr fra SHM. Daglig leder Ove Løfsnæs i AQS sier at fartøyet er bygget etter alle nye krav, og er svært godt utrustet med sikringsutstyr for fortøyningsarbeid. – Vi utvider nå kapasiteten spesielt innenfor fortøyningsarbeid. «AQS Hermod», og «AQS Loke» som ble anskaffet i fjor, er våre best utrustede og moderne fartøy for denne typen oppdrag, forklarer han.

Med den siste anskaffelsen disponerer AQS nå tolv egne servicefartøy som har oppdrag for havbruksnæringen og andre aktører langs hele kysten. «AQS Hermod» er også godkjent for sleping. Fartøyet blir bemannet med tre dykkere, og gikk etter overlevering til Helgeland der den ble satt inn i fortøyningsarbeid.

Tom Skotnes i Folla Maritime Service AS (til venstre) overleverer den nye servicekatamaranen «AQS Hermod» til prosjektleder Johnny Olsen og skipper Pål Anders Lauvsnes i AQS AS.
Tom Skotnes i Folla Maritime Service AS (til venstre) overleverer den nye servicekatamaranen «AQS Hermod» til prosjektleder Johnny Olsen og skipper Pål Anders Lauvsnes i AQS AS.

Ove Løfsnæs sier det denne gang var Folla Maritime Service som kom best ut når leverandør skulle velges. – Det fungerer godt med bygging lokalt. Vi har god kontakt med verftet, og de kjenner næringen. De har kompetanse som vi nyter godt av, sier Løfsnæs.

Tom Skotnes sier at «AQS Hermod» er en av de flotteste båtene Folla har bygget, med spesielt høye krav til utrustning og interiør. Fartøyet har to dobbeltlugarer, en enkeltlugar og messe. – Fartøyet har også fått et fint design, og det er vår samarbeidspartner Marin Design på Kolvereid som har tegnet båten, forteller Skotnes.

Utstyr om bord

«AQS Hermod» er utrustet med to stk. Nogva/Scania dieselmotorer type DI13 071M hver på 500 hk som via to stk. Nogva gir type HC-258 driver et firebladet Nogva vripropellanlegg type N4.260. Øvrig maskininstallasjon er et Nogva/Nanny aggregat type QLS 32T, 25 kW v/1500 o/min og  en Nogva/Deere aggregatmotor type 4045DFM50. En thruster type SP-45-50 fra Petters Marine er installert.

Bergen Hydraulic har levert Palfinger hydraulisk foldekran type PK65002(M)G. Hydraulisk vinsj S6,5S CE 10t, varpevinsj type 1-VA-40-AHB-SAI 40t og to stk. capstans type CA-2,0-320-AHB-SM 2t er leveranser fra MB Hydraulikk. Når det gjelder ankerhåndteringsutstyret er det en leveranse fra SHM bestående av hekkrull med hydrauliske styrepinner, slepeplate samt haikjeft, PLS-styring og radiokontroll av type HBC.

Innredningsarbeidene er forestått av Haugland Interiør omfattende messekrok S/B side, lugarene og bad/wc. Redningsutstyret er en leveranse fra Viking Life-Saving Equipment. Elektronisk utstyr er det lite informasjon om, men et Olex kartsystem fra Argon er nevnt.

DEL