Hjem Båtomtaler Båtomtaler 6-2008 M/S «BOA THALASSA»

M/S «BOA THALASSA»

BOA Offshore AS, Trondheim tok levering av M/S «BOA THALASSA» som byggenummer 79 fra Bergen Group Fosen 15. desember 2008. Skipet er bygget etter MT 6007 design. Gudmor var Rigmor Eidesmo.

Det opplyses at dette er første spesialskip med EMGS’ elektromagnetiske leteteknologi for olje og gass. Så skal da også nybygget beskjeftiges av EMGS ASA under et langsiktig certeparti for operasjon i det internasjonale markedet for leting og kartlegging av olje- og gassforekomster.
Skipet er et resultat av et nært samarbeid mellom tre av Midt-Norges største aktører innenfor offshore- og skipsindustrien og blir nummer 7 i rekken av offshoreskip i BOA Offshores flåte.
På kontraheringstidspunktet for vel to år siden ble prisen oppgitt til ca. NOK 300 millioner kroner per skip. To skip ble da bestilt, og nr. 2 er «BOA Galatea» som etter planen skal overleveres i mai 2009.

EMGS
Electromagnetic Geoservices bruker elektromagnetisk energi for å avdekke olje- og gassforekomster til havs. Selskapets teknologi gir oljeselskapene muligheten til å spare store summer ved at de borer færre tørre brønner, i tillegg til at de kan finne olje og gass som ville ha blitt oversett med tradisjonelle letemetoder. Både metodikk og teknisk utstyr er utviklet av selskapet selv.
Selskapet har kontorer i Trondheim, Stavanger, Houston og Kuala Lumpur, Malaysia. Flåten består av tre skip; «Atlantic Guardian» bygget 2005, «Sasha» bygget 2005 (blir erstattet med «Boa Thalassa») og «Siem Mollie» bygget 2006.

M/S «BOA THALASSA»

Det er mer enn 400 karleggingsoppdrag over 10 år med denne teknologien som ligger til grunn for byggingen/utrustningen av nybygget. Det er første gang at et skip bygges utelukkende for dette formålet. Resultatet er forbedret kvalitet på seismikken og kortere leveringstid til oljeselskapene.
Skipet er utstyrt med 100 mottakere av elektromagnetisk informasjon og har kapasitet til å doble dette antallet. Skipet er i stand til å samle inn mer og bedre data til en rimeligere pris og kan operere når konvensjonelle seismikkskip må gi tapt på grunn av været.
BOA Offshore AS har hovedkontor i Trondheim og eier/driver taubåter, lektere og supplyfartøyer. Rederiet er en av de største operatørene på nedsenkbare lektere. Selskapet har også to av de mest moderne konstruksjonsskipene for operasjon på dypt vann.

M/S «BOA THALASSA» fører Cayman flagg og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 80,35 m
Lengde b.p.p. 72,00 m
Bredde på spant 16,40 m
Dybde i riss h.dk. 7,45 m
Dybde i riss sh.dk. 10,20 m
Draft max. 6,20 m
Dwt ca. 2.706
Dekksareal ca. 745 m2
GT 4928
NT 1479
IMO 9418858

Maskineri
Nybygget har dieselelektrisk fremdriftssystem, levert av Siemens. Det består av fire CAT 3516B DITA dieselmotorer, hver med ytelse på 1901 kW v/1800 o/min, fire Siemens generatorer og to Steerprop SP35 CRP propellanlegg, hver på 2,6 MW.
Skipet er utrustet med en Brunvoll FU-80-LTC-2000 thruster på 800 kW og en Azimuth AR-63-LNC-1650 på 880 kW.
Havneaggregat er type CAT C18DITA på 465 kW, og nødaggregat er en Volvo Penta motor type D7A T RC på 115 kW.
Sperre og Tamrotor har levert kompressorer, separatorer er fra Alfa Laval og RWO og pumpeutrustningen kommer fra Allweiler. Proviant kjøle-/fryseanlegg er fra Nilsen Frys & Kjøleteknikk, og Novenco har levert ventilasjonsanlegget. Pyro har levert kjelutrustning og Enwa har supplert omvendt osmose anlegg.
Brannsikkerheten er ivaretatt med et Novenco Fire Fighting slukkingssystem og alarmanlegg fra Autronica.

Dekk
Skipet er bygget med integrert helidekk akter (her er bredden 21,2 meter), Norsk Atlas har levert elektrisk drevet dekksutstyr, og Noreq har levert dekkskran. Landganger er fra Gurskøy Sveiseindustri, og Fossen Shipping har levert ankerutrustning.
Bohamet er leverandør av vinduer og vindusviskere er fra Seematz. FencoNor har tatt seg av fendere til fartøyet, og malingsleverandør er Jotun med arbeidet utført av Premator. IMS har levert vanntette skyvedører, mens Kunststof Technic Jülitz har supplert andre dører.
Redningsutstyret inkluderer syv flåter og en MOB-båt fra Viking.

Innredning/diverse
Verftet har selv utført innredningsarbeidene, Contech har levert innredningspaneler og møbler er fra VAD. Beha har levert bysseutstyr, forbrenningsanlegg er fra TeamTec og toalettsystemet kommer fra Jets Vacuum. Det er lugarkapasitet for 54 personer ombord pluss hospital.
Argon har utført de elektriske installasjonene ombord og har levert det elektroniske utstyret, der Syberg også har hatt leveranser.

Bergen Group Fosen skal levere bnr. 81 til Volstad i mars, bnr. 80 til Boa Offshore i mai og bnr. 82 til Volstad i mars 2010.