Hjem Båtomtaler Båtomtaler 6-2011 M/F «BOKNAFJORD»

M/F «BOKNAFJORD»

Verdens største gassferge ble levert fra Fiskerstrand BLRT den 20. desember 2011 til Fjord1 Nordvestlandske AS. Dåpen fant sted den 14. desember 2011. Nybygget har byggenummer 09 fra Fiskerstrand BLRT AS henholdsvis byggenummer 71 fra Fiskerstrand Verft AS.

Kontrakten mellom Fjord 1 og Fiskerstrand BLRT ble inngått 18. juni 2010 for det som ble beskrevet som verdens største gassferge. Konstruktør er Multi Maritime AS i Førde, og designbenevnelsen er MM 120 FD LNG. Skroget er bygget i Klaipeda, Litauen og ankom Fiskerstrand Verft 30. juli 2011.
Fergen skal inn på sambandet Arsvågen – Mortavika i Rogaland og skal i tillegg fungere som reservefartøy på Halhjem – Sandvikvåg sambandet i Hordaland. Trafikken på disse ferjesambandene har økt mye siden Fjord1 tok over driftsansvaret i januar 2007. Godt over to millioner privatbiler og godsbiler ble transportert i 2009, og uten en ny ferge ville køene blitt uholdbare i tiden framover. Disse sambandene er to av de tre mest trafikkerte strekningene i landet med 3,9 millioner pbe i 2009. Ved planlagte verkstedsopphold og driftsproblemer ellers skal fergen også være reservefartøy over Bjørnefjorden.
Med denne tredje fergen i operasjon på Boknafjorden blir det 20-minuttsavganger – sammenlignet med hver halvtime tidligere.
Miljøfaktoren er fremtredende, og det hevdes av med naturgassdrevne ferger reduseres NOx utslippene med cirka 90%.

Utviklingen
Det er nå snart 12 år siden verdens første gassdrevne ferge ble bygget ved Langsten Slip & Båtbyggeri for Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS. «Glutra» ble overlevert 28. januar 2000 som byggenummer 181. Fergens tegninger var utarbeidet av Kverndokk og Eldøy, og fartøyet ble fortjent tildelt Skipsrevyens “SHIP OF THE YEAR” for år 2000.
«Glutra» kunne transportere 96 personbiler og 300 passasjerer og hadde lengde på bildekk på 85,2 meter og største lengde på 94,8 meter.
Maskineriet ombord var levert av Diesel Power og bestod av 4 x Mitsubishi GS12R-PTK gassmotorer hver 676 kW og 2 x Schottel twin STP 1010 propeller. Gasstanksystemet bestod blant annet av to AGA Cryo tanker med total kapasitet 32.000 liter, og tankene var plassert under bildekket.
«Glutra» ble forøvrig ombygget i Polen i 2010, noe som har ført til l.o.a. på 121,2 meter og en bilkapasitet på 124.
Neste runde med gassdrevne ferger startet 21. november 2006 med leveringen av «Bergensfjord» fra (den gangen) Aker Yards AS, Søviknes. Nå var passasjerkapasiteten kommet opp i 536 og antallet personbiler 212.
Fremdriftsmaskineriet bestod av to Bergen KVGS-12G4 gassmotorer hver med ytelse 2650 kW og to KVGS-16G4 hver på 3540 kW og fire Schottel STP 1515 propeller, hver med ytelse 2750 kW.
«Bergensfjord» ble raskt fulgt av «Stavangerfjord» og «Mastrafjord», også fra Søviknes, samt «Fanafjord» og «Raunefjord» som ble bygget ved Brattvaag verftet. Designansvarlig for denne serien var LMG Marin. De fem fergene ble den gangen oppgitt å ha kostet totalt ca. 1,3 milliarder kroner.
Ved fart på 21 knop kunne overfarten Halhjem – Sandvikvåg gjøres unna på 37 minutter, en forkortelse med 15 minutter.

Miljøutslipp
Som nevnt i SKIPSREVYEN nr. 5/2011 i artikkelen “Gassmekanisk fremdrift” har utslippene fra gassmotorene vært gjenstand for en ny diskusjon den siste tiden. Da «Glutra» ble bygget, lå ikke fokus på CO2 eller metan, men NOx og delvis på røyk og partikler. Nå rettes oppmerksomheten på den kraftige drivhusgassen metan som er den primære bestanddelen i LNG. Rolls-Royce har oppnådd en reduksjon av metanutslippet på omtrent 50% i den nyeste generasjonen motorer. Når det gjelder anlegget ombord i «BOKNAFJORD», C-serie gassmotorer, anslås reduksjon i drivhusgasser korrigert for metanutslippet å være ca. 17%.
M/F «BOKNAFJORD» er bygget til Det Norske Veritas klasse ✠1A1, Car ferry A, Gas fuelled, Clean, RPS, EO, R3 (NOR) og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 129,90 m
Lengde øvre bildk. (dk 3) 120,00 m
Største bredde 19,20 m
Dybde i riss nedre bildk (2) 6,45 m
GT ca. 7100
Pbe. kap. 242
Trailers 22
Passasjer kap. inkl. crew 600
DW 1.310 t
IMO nr. 9599896

Tankkapasiteten for LNG er 250 m3, fuel oil 49 m3, ferskvann 58 m3 og sewage 12 m3.

Maskineri
ABB har levert elektromotorer, frekvensomformere og trafoanlegg. De tre gassmotorene er type RRM Bergen C26:33L9A hver med ytelse på 2310 kW, og dieselaggregatet er type RRM Bergen C25:33L9A med ytelse på 2850 kW. De fire thrusterne, to i hver ende, er type Azipull AZP 100 CP hver med ytelse på 2200 kW. Nogva har levert nødaggregatet. Servicefart er ca. 20 knop.
Sperre har levert kompressorer til fergen, og pumpeutrustningen er en Ing. Per Gjerdrum leveranse. Teknotherm har forestått proviantkjølesystemet ombord, og kjelutrustning kommer fra Ulmatec Pyro.
Ventilasjonsanlegget er en Aeron leveranse, og Maritime Montering har utført isoleringsarbeidene i maskinrommet. Aco Marine har levert renseanlegg for avløpsvann og septik. Brannsikkerhetsmessig har Autronica Fire & Security levert brannslukkingssystemer.

Dekk/innredning
Redningsutstyret omfatter Brude Safety flåter og evakueringssystem og MOB-båt m/davit fra Noreq. Libra-Plast har levert utvendige dører, og vanntette skyvedører er fra IMS. Fergen er oppmalt med malingssystemer fra Hempel.
Kongsberg Evotec har levert vinduer og ankervinsj, O.S. Solhaug har supplert vindusviskere og PMC Servi Technics har stått for hydraulikkanlegget. Schindler Stahl Heiser har levert heiser.
Cryo AB har levert de 2 x 125 m3 LNG tankene med tilhørende ventilsystemer for bunkring av LNG.
Maritime Montering har utført innredningsarbeidene ombord, og West Mekan Produksjon har tatt seg av leveransen av passasjerstolene. Norac Baggerød har levert innredningsdørene, kiosk og pantryutstyr er av Beha fabrikat og vakuumtoalettsystemet kommer fra EVAC. Det er arrangert med innredning for 16 personer (mannskap).
De elektriske installasjonene er det ACEL som har tatt seg av, automasjonsanlegget kommer fra Høglund Marine Automation og Sigurd Solberg AS har levert navigasjons- og kommunikasjonsutstyret til «BOKNAFJORD».

Fiskerstrand Verft AS skal levere bnr. 10/72 til Fjord 1 i nær fremtid.

LIGNENDE ARTIKLER

av -
Den nye fergen til FosenNamsos Sjø ble døpt på bryggen i Bergen. Rundt hundre mennesker var tilstedet ved dåpen av den nye gassfergen, MF Selbjørnsfjord,...