«Marcus»

Avlusningsflåten "Marcus"

Avlusningsflåten «Marcus» ble formelt overlevert fra Vard Aukra til Dalseide Shipping 7. juli 2016. 

Flåten som er av VARD 8 53 design, er utrustet med thrustere for fremdrift slik at flåten kan operere uavhengig av støttefartøy. Flåten, eller fartøyet som vi benevner det ettersom det har egen fremdrift, er utrustet og designet for world-wide operations, inkl. polare og tropiske strøk. VARD har tydeligvis større ambisjoner enn leveranser kun til de norske fjordarmene.

Det understrekes at fartøyet er utviklet i tett samarbeid mellom
designere, verft, eier og sluttbruker. Teknologien om bord skal være det mest effektive og miljøvennlige på markedet i dag, hvor lus fjernes skånsomt ved hjelp av sjøvann og
uten kjemikalier.

Dalseide Shipping Services fikk avlusingsflåten formelt overlevert fra
Vard Aukra torsdag 7. juli. – Denne nyvinningen er et resultat av løsningsorientert
og høy kompetanse fra oppdrett, offshore og skipsindustri i fellesskap, sa eier Tore Dalseide i en kommentar.

Fra dåpsseremonien, gudmor er Berit Dalseide. Foto: Brunes Foto
Fra dåpen 8. juli; f.v. prosjektleder Vard Aukra, Stian R. Johannssen, eier Tore Dalseide, gudmor Berit Dalseide og Hans Gunnar Hansen, verftsdirektør Vard Aukra. Foto: Brunes Foto

– Vi har fått en arbeidshest som har kapasitet til å behandle
store mengder laks på kort tid, hvor fokus på fiskehelse, miljø og mannskapets sikkerhet har vært viktige drivere i innovasjonsarbeidet. Jeg er virkelig stolt over hva vi har fått til, og ser frem til å se den i operasjon.

Hoveddata og komponenter

Flåten har en lengde oa på 35,40meter med bredde 12,00 meter. Dypgående fra hoveddekk er 2,80 meter, mens maks. dypgående midtskips er 1,80 meter. Hovedmaskineriet består av 2 stk. generatorsett, 520 kW v/1800 o/min og ett hjelpemaskineri bestående av et generatorsett på 63 kW v/1800 o/min.

«Marcus» er videre utrustet med 2 stk. elektrisk drevne thrustere av type Veth Compact JetCJ-1000V med hydraulisk styring levert av Bergen Dieselcontact. Disse fungerer i prinsippet som en vannjet, men i stedet for en pumpe er det her en skråstilt propell som skyver vannet gjennom kanal i thrusteren. Compact Jet har 360° styring og skyvekraft,
og ingen deler som stikker ut under skroget.

En stor fordel for brukved oppdrettsanlegg. Brennoljekapasiteten er på 60 m3,
ferskvannskap. er på 13 m3 og ballastvann er på 440 m3.

Innredning for fire personer i enkeltmannslugarer.

Cflow har levert Ozon-anlegget, samt det avanserte avlusingsutstyret som er utviklet av Hydrolicer Production. Dette er det største anlegget de har levert, og er i dag det trolig mest effektive avlusingsverktøyet regnet per tonn laks behandlet per time, avlusingsgrad og kilowattforbruk. I prosessen fjernes lus kjemikaliefritt ved bruk av sjøvann, hvor også lus og lusavfall fra returvann filtreres ut og destrueres. Firmaet Storvik Aqua har levert anlegget for oksygenproduksjon.

Foto: Brunes Foto
Foto: Brunes Foto

«Marcus» er en fullverdig avlusingsflåte utstyrt med kraner, slangehåndtering og oksygenproduksjon, og har også en boenhet for mannskapet om bord. Med thrustere
for fremdrift kan flåten operere uavhengig av støttefartøy. Verftsdirektør ved Vard Aukra, Hans Gunnar Hansen forteller at man har fått svært gode tilbakemeldinger på de
nye flåtene.

– Sammen med kunder og utstyrsprodusenter har vi på kort tid utviklet en helt ny portefølje, forteller han og legger til at denne nye avlusingsflåten er et kvantesprang
i behandlingen av lakselus.

– Tester viser at denhar en kapasitet på opptil ca. 400 tonn per time, med en
særdeles god avlusingsgrad og skånsom behandling av fisken.

Som naturlig er, har flere VARD selskaper levert betydelige bidrag i prosjektet. Vard Accommodation, HVAC har tatt seg av bl.a. ventilasjon og vifter, mens Vard Electro
har en omfattende produktleveranse inkl. AIS, PMS og elektrisk installasjon. Skroget er bygget ved Vard Braila og MCP AS har forestått skrogarbeider. Røropplegg er utført
av Vard Tulcea. Fender-systemet rund baut er forestått av Rubberstyle. Utvendig katodisk beskyttelse er levert av MPE Cathodics og malingsarbeid er gjort av PCS Construction.

Firmaet PG Flow Solutions leveranse omfatter hydroforpumpe, samt pumpesystem for kjøleanlegg, LO drain, ballast og lense ejektor. Colfax Fluid Handling er leverandør av lensepumpe.

Dekksmaskineriet består blant annet av 2 x 1t@18 m dekkskraner og 1 x HPU,
alle fra Aukra Maritime som også har levert capstans og A-frame.

Komplett innredning er forestått av Norwegian Marine Interior. Utvendige dører og utvendig luke (1400x1400x600) er levert av Libra-Plast. Bysseutstyr kommer fra Mare
Safety og Jets Vacuum har levert toalettsystemene.

Kjemikaliefri lakselusbehandling

Svein Johansen, driftskoordinator i Marine Harvest Region Nord, har fulgt byggeprosessen tett. I følge han er denne flåten helt i tråd med Marine Harvest sin strategi.

– Vi har et mål om kjemikaliefri behandling av lakselus og vi har nå fått en miljøvennlig løsning som ivaretar fiskens helse, kan håndtere store mengder laks og som gir gode
arbeids- og boforhold for mannskapet vårt om bord.

"Marcus" Foto: Brunes Foto
«Marcus» Foto: Brunes Foto
DEL