Hjem Artikkelarkiv Artikler 2-2011 LEOR

LEOR

STX OSV og Bernt Ramsvik har samarbeidet om utviklingen av et nytt fartøy under betegnelsen Large Extent Oil Recovery Vessel (LEOR). En kombinasjon av ny skipsdesign og kjente løsninger fra offshore prosessindustri er tatt i bruk for å designe et fartøy som skal håndtere selv store oljeutslipp i dårlig vær, og dermed kunne være et godt alternativ til oljevernberedskapen langs kysten. Konseptet ble første gang vist under ONS i Stavanger i 2010, og etter hvert begynner detaljene å bli klare.

Sigbjørn AkselvollEt rendyrket oljeoppsamlingsfartøy med stor bredde var påtenkt for 10 år siden ved STX OSV Langsten, men ble ikke videreført den gangen. Både Sigbjørn Akselvoll, Senior Vice President i STX OSV, og Bernt Ramsvik i Statoil har vært inne på ideen om å utvikle et slikt fartøy.
Etter ulykken med “Full City” utenfor Langesund i 2009, bestemte Ramsvik seg for å forsøke å finne en bedre og mindre væravhengig måte å drive oljeoppsamling på. Da han tok med seg ideen til STX OSV i februar 2010, fikk han positiv tilbakemelding. Fartøyet Ramsvik så for seg, viste seg til en viss grad å sammenfalle med Akselvolls tidlige skisser. Et samarbeid ble innledet og videreutviklingen iverksatt. Tidligere erfaring med bygging av to prosess-skip ved Langsten, og Ramsviks erfaring og ideer fra jobb i Statoil ble en god kombinasjon. I tillegg til å være et kommando- og beredskapsfartøy, skal skipet også utrustes som et komplett standby-fartøy.
Med utgangspunkt i den opprinnelige ideen ble skipet videreutviklet av Eric Autran ved STX OSV Design frem til den skissen som ble presentert på ONS. I utviklingen er STX OSV ansvarlig for selve skipet og utstyret, mens Ramsvik er ansvarlig for alt prosessutstyret.
Når en designskisse foreligger og fartøyet er presentert for markedet, er det med forventninger om at skipet skal bli langt mer effektivt enn alle eksisterende alternativer. Selv om andre beredskapsfartøy som er i operasjon i Midt-Norge, i stor grad har de samme beredskapsfunksjonene, mener Ramsvik at LEOR vil ha langt bedre evne til å samle opp olje. Sigbjørn Akselvoll tror at tre eller fire skip vil kunne styrke beredskapen langs Norges kystlinje betydelig og gi økt sikkerhet for oljeutvinning i Nord.
Som nevnt skal LEOR kunne brukes til mer enn oljeoppsamling, og vil også utrustes for nødoperasjoner, sleping, brannslukking og kommandosentralfunksjon. Det er et kostbart design, men i følge Akselvoll er det flere interessenter som vil følge nøye med i utviklingen av fartøyet. Markedspotensialet vil derfor vise seg etter hvert som de forskjellige testene blir fullført, og resultatene foreligger.

Nyskapende skipsdesign
Lengden på fartøyet er 89 meter med et akterskip som er hele 42 meter bredt. Fartøyet har også stor dybde og dødvekt. Det stikker også dypere i sidene enn langs midten for å oppnå tilbakeføring til lenseområdet av oljen som eventuelt slipper gjennom første skimmertanken. Fokuset ved utviklingen av oljeoppsamlingsmekanismene var fleksibilitet. Bernt Ramsvik har skissert tre måter å samle opp oljen på:
1. I grov sjø kan man trimme skipet, åpne porten og deretter posisjonere seg med akterenden mot et drivende oljeflak og forsøke å ta imot det som er mulig.
2. Ved frykt for at et oljeflak skal spre seg, og været tillater det, kan lenser dras ut av to slepebåter lagret i skipet. 30 meter lange utsvingbare bommer med nedsenkbare kanvaser i akterenden muliggjør en større bredde på oppsamlingstrakten og hindrer lekkasjer mellom lensene og skipet.
3. Det skal også være mulig å bruke to oljeskimmere som skal plasseres på dekk. Fra disse vil olje pumpes direkte inn i en skimmertank uten at porten er åpen.
Med bommene svinget ut blir den selvstendige oppsamlingsbredden omtrent 80 meter. Bruk av slepebåtene og lensene lagret i skipet muliggjør imidlertid håndtering av oljesøl med en bredde på hele 350 meter.
Skissen av fartøyet som foreligger, presenterer en omfattende propellkonfigurasjon bestående av både thrustere og propeller med aksling. En foreslått bruksfordeling av disse er at fremdrift og manøvrering under oljeoppsamling skjer ved hjelp av tre kraftige azimuther, mens det under slep og rask forflytning vil tas i bruk tradisjonell fremdrift med propellakslinger.
Sammen med lav responstid og stor aksjonsradius skal det nye fartøyet kunne håndtere krevende nødsituasjoner og samtidig være en trygg arbeidsplass. HVAC-systemet ombord vil filtrere, resirkulere og overvåke luften ombord slik at mannskapet alltid har tilgang på frisk luft.

Bernt RamsvikAvansert oljeseparasjon
Bernt Ramsvik har lang erfaring med separeringssystemer fra olje- og gassindustrien, og har altså ansvaret for prosessutstyret om bord i LEOR. En av skipets nøkkelfunksjoner er separeringen av olje og vann, en prosess som er utviklet for å være enkel og effektiv under alle forhold. Etter det Skipsrevyen erfarer er de følgende punktene en grunnleggende oversikt over separeringsprosessen.
1. Olje og vann som kommer inn i inntakskammeret i akterenden kaskadereguleres inn til en skimmertank via en hydraulisk port. Denne tanken er ment å være en grovskiller.
2. Fra skimmertanken tas vann ut i bunn og pumpes bakover til selve lenseområdet. Olje/vann-blandingen går videre til en stor settlingtank. Også derfra blir vann pumpet tilbake til lenseområdet, mens oljen pumpes til lagertanker på babord og styrbord side. Renset vann blir altså ført bak skipet og inn gjennom separeringssyklusen i båten flere ganger.
3. Under lite stress kan olje finrenses direkte via hydrosykloner før overførsel til lagring. Under et større oljeutslipp kan det imidlertid være hensiktsmessig å føre oljen direkte fra settlingtanken til lagertankene, og heller kjøre oljen fra lagertankene gjennom hydrosyklonene på et senere tidspunkt (rundseparering).
Gjennom hele oppsamlings- og separeringsprosessen skal det være avansert nivåstyring og overvåking, samt turtallsregulerte overføringspumper. Hydrosyklonene kommer til å ha forskjellig innmat for å takle olje med ulik beskaffenhet, alt etter hvor lenge oljen har ligget i havet og avdampet.
LEOR er planlagt å ha en lastekapasitet på 8000 m3 og vil i tråd med NOFOs beredskapsplaner kunne overføre oppsamlet olje til et ventende tankskip innenfor en gitt tid.

LIGNENDE ARTIKLER

av -
STX OSV Holdings Limited (“STX OSV”) has secured a new contract for the design and construction of one Offshore Subsea Construction Vessel (“OSCV”) for...

av -
STX OSV Holdings Limited (“STX OSV”) is pleased to announce that Tidewater Inc. (“Tidewater”) has acquired contracts for three Platform Supply Vessels (PSVs) under...