Hjem Artikkelarkiv Artikler 2-2011 Hvor kommer den første?

Hvor kommer den første?

Det ligger an til å bli konkurranse om hvilket fylke som kan få den første batteridrevne fergen i drift her til lands. Etter at miljøstiftelsen ZERO og Maritimt Forum Bergensregionen arrangerte seminaret ”Muligheter for batteridrift av ferger” nettopp i Bergen, kan vi slå fast at sterke miljøer både i Møre og Romsdal og Hordaland arbeider for dette, både faglig og politisk. Også i andre fylker er det blitt et mål om å få sjøsatt en batteriferge, særlig i Rogaland. Tide Sjø foreslår et spleiselag.

– I dag har vi gjort et kvantesprang! Jeg er helt sikker på at vi i ganske nær framtid får realisert flere prosjektet med ombygging av dieselferger til batteriferger. Jeg er også sikker på at vi i løpet av få år får sjøsatt en pilotferge, en nybygd ferge, som utelukkende kan gå på batteri, sier Ruth Grung, kommunalråd for Arbeiderpartiet i Bergen og partiets fylkesordførerkandidat i Hordaland.
Hun er spesielt begeistret for at teknisk direktør Peter Hansen i Tide Sjø på seminaret signaliserte at de så for seg et spleiselag om et slikt prosjekt.
– Regjeringen har bestemt at fergesambandet Lavik-Oppedal i Sogn og Fjordane skal være et utviklingsprosjekt for fremtidens miljøvennlige ferge. For å få på plass den beste løsningen, trenger vi allerede nå å få på plass en pilot der vi tester ut fremtidens miljøteknologi, sier Grung.
ZEROs Olav Andreas Opdal er like optimistisk som Ruth Grung.
– Ja, vi har helt klart kommet et godt steg videre i arbeidet med å få bygd eller ombygd en ferge som kan gå på ren strøm, det vil si fornybar energi form av batterier, sier Opdal, som er sivilingeniør og rådgiver i ZERO.
– ZERO og jeg har i en omfattende mulighetsstudie godtgjort at det er overraskende lite utfordrende, teknologisk sett, å få dette til. Seminaret bygde opp under dette og slo fast at det som nå mangler er tilstrekkelig politisk vilje og økonomisk støtte fra regjeringsnivå, sier Olav Andreas Opdal.
Norske ferger står for utslipp av om lag 418.000 tonn CO2 og 6.400 tonn NOx i året. Med null utslipp til luft og god energieffektivitet har muligheten for batteriferger blitt vurdert i utredninger siden 1980-tallet, uten enda å ha blitt realisert. I tillegg til kutt i CO2-utslippenen fører batteridrift av ferger til at vi slipper støy og at luften blir renere.

LIGNENDE ARTIKLER

Monica Mæland og statssekretær Eirik Lae Solbakken på plass i Bergen.

av -
Mandag 9. desember var næringsminister Monica Mæland på plass i Bergen sammen med statssekretær Eirik Lae Solberg. Næringen ønsket overfor den ferske statsråden å...

av -
Batteridrevne ferger er ikke lenger en utopi. Teknologien finnes, den politiske viljen er til stede, og mer-kostnadene ser ut til å kunne bli dekket...