Hjem Nyhetsarkiv Hva skal vi med en marine som ikke kan seile?

Hva skal vi med en marine som ikke kan seile?

av -

Sjøforsvaret har de seneste årene fått en mengde nye fartøyer, men er ikke i stand til å drive dem tilfredsstillende. For tiden ligger fregatter, kystkorvetter og ubåter for 25 milliarder kroner uvirksomme ved kai. Riksrevisjonen retter knusende kritikk mot Sjøforsvaret, som ikke klarer å levere.

Det er ganske uvanlig kost når Riksrevisjonen i sin rapport til Stortinget skriver: “Riksrevisjonen stiller spørsmål om fra hvilket tidspunkt de senere års omfattende investeringer i ny fartøystruktur, i både Kysteskadren og Kystvakten, vil muliggjøre økt operativ evne og økt fysisk tilstedeværelse i prioriterte områder”. Og videre: “Riksrevisjonens kontroll viser at Sjøforsvaret ikke nådde målene for samlet seilingsaktivitet i 2010. Aktiviteten var også lavere enn i 2009. Kystvaktens tilstedeværelse er blitt redusert gjennom en nedgang i antall patruljedøgn i perioden 2006 til 2010”.

Dette må være hard kost å fordøye for sjefene på Haakonsvern, som er ansvarlig for å drifte Sjøforsvaret. De har mast seg til fartøyer og utstyr for milliarder av kroner, men når de først har fått redskapene er de ikke i stand til å bruke dem fornuftig.

Først var det seks Ula-ubåter til godt over en milliard kroner hver. Så var det fregattene. Fem stykker til fem milliarder kroner hver. Så var det kystkorvetter (MTB’er). Seks stykker til en milliard hver. Til sammen 37 milliarder kroner.

Og hva er situasjonen nå? Fartøyer for 25 milliarder kroner kan ikke seiles og må ligge fortøyd ved kai, i følge beregninger Bergens Tidende har gjort. Bare to av seks ubåter kan seile, på grunn av mannskapsmangel. Bare to fregatter kan seile, på grunn av mannskapsmangel. Ingen av kystkorvettene seiler, på grunn av tekniske problemer.

Hvorfor er det ingen som griper fatt i dette. Hvor er forsvarsministeren? Hvor er Stortinget?

LIGNENDE ARTIKLER

av -
12. april 1814 etablerte Christian Frederik en nasjonal toppledelse for norske sjømilitære enheter. I 2014 markeres derfor Norges nasjonale sjøforsvars 200-årsjubileum. Inntil 12. april hadde...

av -
VTT Maritime AS i Bergen har blitt tildelt en 2-årig kontrakt fra forsvaret om tilsyn på noen av Sjøforsvarets fartøysklasser. Kontrakten er en del av...