Hjem Nyhetsarkiv Bergesens Stiftelse og DNV sponser Gjøabygget

Bergesens Stiftelse og DNV sponser Gjøabygget

av -

I forbindelse med markeringen av 100-årsdagen for erobringen av Sydpolen la Hans Majestet Kong Harald i dag ned grunnstenen for det nye Gjøabygget til Frammuseet på Bygdøy. Gjøa var første fartøy gjennom Nordvestpassasjen, og har en sentral rolle i norsk polarhistorie. Bergesens Almennyttige Stiftelse og DNV (Det Norske Veritas) sponser bygget med henholdsvis 25 og 10 millioner kroner. Med finansieringen på plass kan Gjøa nå sikres for framtiden.

Som hovedsponsor er bidraget til Gjøabygget på 25 millioner kroner det største Bergesen Stiftelsen noen gang har utbetalt.

–Stiftelsen ønsket å delta i utvidelsen av Frammuseet for å hedre og bevare denne viktige delen av vår historie, sier styremedlem Morten Sig. Bergesen.

–Museet konsentrerer sine utstillinger rundt polarfarerne, men tar også for seg de alvorlige miljøendringer vi i dag ser i de polare strøk. Amundsen var, sammen med flere andre kjente nordmenn, en frontfigur i sin tid. Hans pågangsmot, ønske om å oppdage og forstå sammenhenger og utforske områder som på den tiden var uberørt av mennesker, var nybrottsarbeid som vi i dag ser tilbake på med beundring og stor respekt, fremholder Morten Sig. Bergesen.

–De store oppdagelsene står for seg selv, men vi bør også legge vekt på hva de la grunnlaget for: En viktig del av klimaforskningen foregår nettopp i Antarktis, understreker han.

Stiftelsen ser på museet som en aktiv og viktig formidler av norsk polarhistorie, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg representerer museet en viktig del av Norsk skipsfarts kultur og historie.

Bergesen Stiftelsen ønsker også velkommen en av de største, om ikke den største aktøren innen den norske maritime næringen, DNV, som sponsor i dette viktige prosjektet.
Maritimt kultursentrum

DNV klassifiserte i sin tid Gjøa. Ved å sponse Gjøabygget ønsker DNV å støtte bevaringen av Norges maritime tradisjon og tradisjonen landet har som pioner innen polarforskning.

–DNV er et globalt selskap med dype røtter i norsk skipsfart og petroleumsindustri. Det er en glede å kunne være med å støtte den videre utviklingen av Frammuseet på Bygdøy som et maritimt kultursentrum i Norge, sier konsernsjef i DNV Henrik O. Madsen.

–Med smeltende is rundt Nordpolen ventes forholdene snart å ligge til rette for kommersiell gjennomseiling og transport i arktiske strøk. DNV har utviklet egne klasseregler for skip som skal operere i arktiske strøk, og er verdens ledende klasseselskap innenfor arktisk shipping. Med avtalen om delelinjen med Russland på plass er det også forventet at leting etter olje og gass vil øke betydelig i nordområdene. Men dette er sårbare områder hvor uhell kan få katastrofale miljøkonsekvenser. Det er derfor avgjørende å ha harmoniserte retningslinjer og standarder på plass, og i dette arbeidet er DNV dypt involvert, understreker Henrik O. Madsen.
Høye besøkstall

Sammen med Fram representerer Gjøa noen av de stolteste øyeblikk i Norges maritime og polare historie.

Frammuseet er blant landets best besøkte, og tallet på besøkende øker hvert år. Museet eies og drives av stiftelsen Komiteen til Bevarelse av Polarskibet FRAM. Kostnadene ved driften og utviklingen av museet dekkes gjennom billett- og salgsinntekter. I mai 2009 inngikk Norsk Sjøfartsmuseum og Framkomiten en avtale hvor komiteen overtok Gjøa for å få skuta inn i et vernebygg. Arbeidet støttes av Riksantikvar og Byantikvar. Det er planlagt en omfattende restaurering av skuta, og det meste av dette vil foregå etter at Gjøa er trukket inn i sitt nye permanente hjem ved siden av Fram.

Hvilket skip bør få Ship of the Year-prisen på SMM i september? Send inn ditt forslag her.