Hjem Nyhetsarkiv Bergen Group fjerner BOA kontraktene fra ordreboken

Bergen Group fjerner BOA kontraktene fra ordreboken

I lang tid har vi etterlyst informasjon fra Bergen Group om BOA Offshore kontraktene. Eksempelvis skrev vi i november 2011:

Bergen Group fjerner BOA kontraktene fra ordreboken

I lang tid har vi etterlyst informasjon fra Bergen Group om BOA Offshore kontraktene. Eksempelvis skrev vi i november 2011:

“Bergen Group tviholder på BOA Offshore kontraktene fra april 2009 og opererer dermed med et høyt tall for ordreboken (nærmere 3,8 mrd. kroner).

BG skriver “BOA Offshore har fortsatt ikke sikret finansiering for de fire AHTS-fartøy, og tidsplan for utrustning av disse er pr dato ikke avklart”. Prisen for de fire nybyggene ble i sin tid oppgitt til 2,739 milliarder og utgjør altså over 70% av ordreboken for divisjonen Skipsbygging.”

-

Nå, i forbindelse med 1. kvartal 2012 resultatet, opplyser Bergen Group at disse kontraktene er nå trukket ut av divisjonens ordrebok per 15. mai 2012. Begrunnelsen er “BOA Offshore har ennå ikke avklart finansiering på disse skipene”.

Verdien av disse kontrakten blir nå oppgitt til NOK 1,9 milliarder, og altså ikke ovenfor nevnte 2,739 milliarder som var den opprinnelig oppgitte verdien.

Bergen Group tilføyer at rederiet jobber fortsatt aktivt med å avklare finansieringen på prosjektet.

Hvilket skip bør få Ship of the Year-prisen på SMM i september? Send inn ditt forslag her.

LIGNENDE ARTIKLER

(Illustrasjonsfoto :Bergen Group BMV)

av -
Bergen Group Shipbuilding inngår intensjonsavtale om felles eierskap med europeisk skipsbygger Bergen Group ASA og en europeisk verftsgruppe med global aktivitet har i dag signert...

av -
Bergen Group BMV har tegnet kontrakt med rederiet North Atlantic AS som er et datterselskap av North Sea Shipping Holding AS om bygging av...