Utgivelser /Tema 2014

SR1/’14 (februar):

 • Fremdriftssystemer
 • Grønn teknologi

Materiellfrist: 18. februar.

SR 2/’14 (april):

 • Reparasjoner og vedlikehold
 • Dekksmaskineri og løfteutstyr

Materiellfrist: 15. april.

SR 3/’14 (juni):

 • Elektronikk / automasjon
 • Offshore servicerederier som drivkraft

Materiellfrist: 10. juni.

SR 4/’14 (august):

 • Nor-Fishing (Trondheim, 19.-22. august)
 • ONS (Stavanger, 25.-28. august)
 • SMM (Hamburg, 9.-12. september)
  Ship of the Year 2014

Materiellfrist: 29. juli.

SR 5/’14 (oktober):

 • Maritim sikkerhet
 • Bergen – et maritimt kraftsenter

Materiellfrist: 7. oktober.

SR 6/’14 (desember):

 • Verftsindustrien
 • Finansiering og forsikring

Materiellfrist: 5. desember.

 

Materiellfrist: se utgave (over)
Abonnement: Kr 990,– pr år
bestill her /(abo@skipsrevyen.no)
SparebankenVest, 5020 Bergen
Konto 3624.07.91123
Omtaler av nybygninger og ombygninger (hver utgave)
Bransjeregisteret (hver utgave)

Kontaktpersoner:
Asle Strønen: 55 19 77 75
Geir Hesjedal: 55 19 77 74

For nettannonsering, klikk her.

 

Leserkrets

Skipsrederier og -selskaper, skipseksp.og linjeagenter.
Skipsbyggerier, -verft og båtbyggerier (stål og annet), innrednings- og reparasjonsverft, offshore-industri.
Skipstekniske konsulenter og -ingeniører – Fiskefartøyer, redere og eiere
Skipsmeglere og befraktere – Skipsutstyr, fabrikanter og forhandlere – Skipshandlere
Bergings- og dykkerforretninger – Maritime skoler (samt universiteter og høyskoler)
Sjøforsikring, finans o.l.
Klassifikasjonsselskaper – Maritime organisasjoner – Offentlige maritime etater.

 

 

Tekniske data

 • Format: Tabloid
 • Satsflate: 235 x 340 mm
 • Spaltebredde: 44,5 mm
 • Antall spalter: 5
 • Papirkvalitet: (Innmat) 52 g ISO76
 • Papirkvalitet: (Omslag) 220 g Macoprint Gloss
 • Materiell: 200 dpi minimum
 • Materiell: (Omslag):240 dpi minimum
 • Trykkmetode: Offset rotasjon
 • Trykkmetode: (Omslag):ark-offset
 • Omslagets farger: 4-farger, standard offset
 • Gjennomsnittlig sidetall: 120 sider pr.utgave
 • Annonsemateriell: Digitalt, PDF el.EPS inkl.fonter 

Annonsepriser

Tekstside: kr 16,90 pr.sp.-mm
1/1-side: kr 23.700,-
1/2-side: kr 13.300,-
Omslagsside (offset) 1-ste: kr 29.000,- (193 x 253 mm)
Omslagsside 2-dre: kr 27.300,- (235 x 340 mm)
1/2 side: kr 15.500,-
1/4-side: kr 10.500,-
Omslagsside 3-dje: samme som 2-dre
Omslagsside 4-rde: kr 27.500,- (235 x 340 mm)
Bransjeregisteret: kr 4.500,- for hele 2013
Fargetillegg: Etter avtale
Priser for bilag: Etter avtale
Alle priser eksklusiv mva.
Annonser plasseres på tekstside.
Rabatt:5 % for 4 innrykninger bestilt under ett.Byråprovisjon:Etter avtale.